Anyon Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Anyon Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Anyon; Maddenin temel yapı taşı olan atomlar moleküllerin bir araya gelmesi ile oluşurlar. Artı ve eksi yüklü elektronlar bir çekirdek yapı etrafında birleşirler. Anyon, nötr halde bulunan elektronların negatif elektronlarla yüklenmesi ile oluşan iyonlara verilen genel addır. Elektron ortaklaşması ve elektron alışverişi ile bağ kurarlar. Pozitif yüklü katyon adı verilen iyonlardan daha aktif bir yapıya sahiptirler. Bir elektronun anyon ve katyon oluşu proton ve elektron sayıları arasındaki farka bakılarak hesaplanır.

Anyon Özellikleri; Elektron alan bir yapıda oldukları için sürekli pozitif kutba doğru hareket ederler. Kararlı yapıya geçmek isteyen hidrojen benzeri elementler bir elektron alarak anyon haline gelirler. Anyonlar pozitif yüklü elektronlarla girdikleri tepkimelere göre 5 sınıfa ayrılmaktadır.

Yaygın kullanılan anyonlar ve özellikleri nelerdir?
  • Karbonat; Karbonik asidin anyonudur. Kimyasal notasyonda H2CO3 olarak ifade edilir. Doğada serbest halde bulunmaz. Amonyum, sodyum ve potasyum karbonatları dışında kalan karbonat anyonları suda çözünmez. Karbonik asit zayıf ve kararsız bir anyon olduğundan mineral asitlerinde ve hatta asetik asit içerisinde kolayca parçalanır. Bazik ortamda kalsiyum ile bileşik oluşturur.
  • Florür; Hidroflorik asit anyonudur. Renksizdir. Hidroflorik asit kararlı yapıya sahip olmadığından silisyumdioksit ve silikatlarla bir araya geldiğinde silisyum tetraflorür gibi zehirli gazlar ortaya çıkar. Alkali metaller, amonyum, gümüş, alüminyum, kalay ve cıva florürleri suda kolaylıkla çözülürler. Bazik ortamlarda kalsiyum ile birleşirek kalsiyumflürür bileşiklerini oluşturur.
  • Sülfit; Kükürdün en önemli yapı taşlarından biri olan sülfit, sülfüroz asidin anyonudur. Kararsız bir yapıda olan sülfüroz asit çözelti halde bulunur. Alkali metaller ve amonyum sülfit tuzları suda çözünebilme özelliğine sahiptirler. Bazik ortamda birleştirildiğinde kalsiyum sülfat bileşiğini meydana getirir. Asetik asitli çözelti ile doğrudan ayrılabilir.
  • Sülfat; Sülfürik asidin anyonudur. Sulu ortamlarda iyonlaşır. Bazı tuzlarla bileşik oluşturarak katyonlaşır ve çift tuzları oluşturur. Şap tuzu, Potasyum Alüminyum Sülfat, Amonyum Sülfat tuzları çift tuzlara örnek olarak verilebilir. Suda çözünmeleri zordur.
  • Kromat; Sarı renkli olup kromik asidin bir anyonudur. Kromat çözeltileri aside maruz kalırsa sarı renk turuncuya dönüşür. Kromat anyonu kuvvetli bir oksitleyici yani yükseltgen anyondur.

Anyon Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Hidrojen Florür?

Hidrojen Florür?

Ph Değeri?

Ph Değeri?

Asit Yağmurlarının Oluşumu

Asit Yağmurlarının Oluşumu

Editörün Seçtiği

Kalsiyum Oksit

Kalsiyum Oksit

Haber Bülteni

Mide Asidine Ne İyi Gelir?

Mide Asidine Ne İyi Gelir?

Formik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Formik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Amonyum Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Amonyum Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kireç Asit Mi Baz mı?

Kireç Asit Mi Baz mı?

Mide Asidi Fazlalığı

Mide Asidi Fazlalığı

İndikatör Nedir?

İndikatör Nedir?