Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Asit

Asit

Asit, proton verebilen maddelerin genel adıdır. Turnusol kâğıdı kimyada kullanılan bir ayıraç, mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli karışıma Asit denir. Asitler, su ile Hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimidir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapma özelliğine sahiptir. Asitler turnusol kağıdına kırmızı renk vermektedir. Eski Türkçede asit, Hamız diye bilinirken ve bazı kaynaklarda da Ekşit diye bilinmektedir. Asit kelimesi dilimize Latinceden Asidus kelimesi olarak geçmiştir. Asidus ekşi anlamına gelir. Gıdaların çoğu asit içermektedir. Bunlar sirkede asetik asit, limonda ise sitrik asit bulunmaktadır. Farklı asitler vardır, bunlar sirkeye, limona, şerbete ve ekşi elmaya keskin tadını vermektedir. Aküler, sülfürik asit, midedeki sindirim sıvılarında da Hidrolik asit bulunur. Asitler suda eridiğinde hidrojen iyonları (H+) üreten madde çözeltileridir. Asit maddelerin çoğu, sıvılar ve gazlar ya da saf katılar olarak bulunsa da sadece suda eriyerek asit gibi tepki verir. Asitlerin çoğu, çinko ve magnezyum gibi metallerle karıştığında, hidrojen gazı üretmektedir. Diğer bir testte asidi Sodyum bikarbonatla (NaHCO3) karıştırarak uygulanmaktadır.

Hidroklorik asit, asetik asit, fosforik asit ve hidrojen taşıyan daha pek çok bileşik, asit özelliği gösterir, bu bileşiklerin ekşi bir tadı vardır, renkli belirteçlere etki etmektedir. Ayrıca asit hidroksit gibi bazlarla reaksiyon gösterirken bir ya da birçok tuz oluşturur. Asitler üstünde ilk incelemeler sulu çözeltilerle sınırlı kaldı ve suyun çözeltideki özel rolü göz önüne alınmadı. Bu bileşikler su içinde (H+) hidrojen iyonları veren maddeler biçiminde tanımlandı. Asit ve bazlar, yalnızca ayrışarak (H+) ve OH iyonları veren maddeler biçiminde tanımlanamaz, bu çeşit bir yorum asitlerin ve bazların ancak sulu çözelti halinde gösterdikleri temel özelliklerini yeterli düzeyde açıklayabilir. Buna karşılık çözelti halinde bölümsel iyonlaşmaya uğrayan karbonik asit, asetik asit ve borik asit gibi türler zayıf asitlerdir. Asitlerin bir başka tür gruplandırılması da formüllerin incelenmesine dayanmaktadır. Hidrolik asit (HCI) ve Hidrojen sülfür (H2S), asit hidrojeninin bir metalsi ile birleşmesinden doğan ikili bileşiklerdir ve hidrasitler adını almaktadırlar.

Öte yandan da Nitrik (HNO3), Sülfürik (H2SO4) ve Fosforik (H3PO4) asitler gibi oksijen içerenlere ise oksoasitler ya da oksiasitler denilmektedir. Oksoasitleri diğerlerinden ayıran en önemli nokta su yitirdiklerinde asit anhidrit vermeleridir, örneğin P2O5 fosforik anhidriti, N2O5 nitrik anhidriti ve SO3 sülfürik anhidriti gösterir, bu bileşikler suyun etkimesiyle yeniden aside dönüşmektedir. Oksoasitler özellikle asit klorürlerinin ve asit halojenürlerinin varlığıyla diğerlerinden ayrılır, bir OH grubunun yerini asit klorürleri, asit hidrojeni içeren bir klor atomunun alması sonucunda oluşur, nitril klorür, asetil klorür, karbonil klorür vb. Bu bileşiklerde suyun etkimesiyle yeniden aside dönüşürler. Asit klorürlerinin özellikleri göz önüne alındığında, bir oksoasit formülünde her asit hidrojeninin bir oksijen atomu aracılığıyla molekülün kalan bölümüne bağlandığı söylenmektedir. Dolayısıyla Nitrik asit H-O-NO2, Sülfürik asit de (H-O)2SO2 biçiminde yazılır.

Asit türleri başlıca iki grupta toplanmaktadır.

İnorganik asitler: Metal ve minerallerden olmayan maddelerden yapılan asitlere inorganik asitler denir. Yaygın inorganik asitler arasında hidrojen klorür, nitrik asit, sülfürik asit ve fosforik asit yer almaktadır. Endüstri sanayisi her yıl bu asitlerden milyonlarca üretmektedir. Bunlar gübre, lif, boya, plastik kimyasallarının yapımında kullanılır. Konsantre inorganik asitler çok aşındırmaktadır. Cilde zarar vermekte ve diğer metallerin içinde hızla eriyebilmektedir. Hidroflorik asit (HF), camın yapısını bozarken diğer inorganik asitler ise cam için tehlikeli değildir.

Organik asitler: Hayvanlar ve bitkiler, organik asitler adı verilen çeşitli karbon bileşimleri üretir. Bunların çoğu zararsız olduğundan meyvelere ve diğer yiyeceklere tat verirler. Organik asitler yapılan karbon iskeletine dayalı asitlerdir. Propiyonik, asetik, bütirik, sorbik, sitrik, fumarik, formik ve malik asi gibi asitler ve bunların tuzları başlıca organik asitlerdir. Doğada organik asitler saf olarak bitkisel ve hayvansal organizmada bulunabilirler ve ayrıca doğal yollardan elde edilebilmektedir. Hayvan vücudunda kullanılıp, metabolize olduktan sonra Karbondioksit ve suya okside olmaktadır. Dolayısıyla canlı organizma için herhangi bir sağlık sorunu ya da bir risk oluşturabilecek hiçbir kalıntı bırakmamaktadırlar. Bu özellikleri sebebiyle de organik asitler, kar büyütme amacıyla da hayvan beslemede kullanımının yasaklanmasından sonra antibiyotiklerin yerini alabilecek çok güçlü bir alternatif olması sebebiyle günümüzde büyük bir popülarite kazanmışlardır.
Son Güncelleme : 25.12.2023 02:51:04
Asit ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Asit Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Asit"
Çocuğum oyun oynarken temizlik malzemelerinin bulunduğu yere gizlice gitmiş. Burada gizlice asit içeriğine sahip olan tuz ruhunu önce eline dökmüş. Ardından asitli yapıyı gözüne götürerek sürmüş. Şimdi çocuğum yoğun bakımda ve gözlerini açamıyor. Acaba asit içerikli tuz ruhu nedeniyle kalıcı görmeme problemi ortaya çıkar mı? Çocuğumun sağlığını nasıl koruyabilirim.
Nergiz . 01.10.2018 17:33:01
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Merhaba Nergiz Hanım, çok geçmiş olsun. Bir kaç gündür bunu sizi ve çocuğunuzu merak ediyorum. Umarım iyisinizdir. Çocuğunuzun ciddi bir sağlık sorunu var mı şu an?
Erkan Çavuş . 22.01.2021 00:14:12
CEVAP YAZ
Salisilik Asit
Salisilik Asit
Salisilik asit, kimyasal formülü C6H4 (OH9 CO2H olan, bir beta hidroksi asittir. Bu organik asit renksiz, kristal yapıda olan ve çoğunlukla bitkisel hormon şeklinde kullanılır. Aspirinin etken maddesi olarak kullanılan salisilik asit, sağlık üzerinde...
Asitler Bazlar ve Ph
Asitler Bazlar ve Ph
Asitler bazlar ve pH, uzmanlar asitlik ve bazlık derecesini ölçen bir ölçek geliştirmiştir. Sulu çözeltide asitlerin verdiği H+ iyonu ya da sulu çözeltide bazların verdiği OH- iyonu sayısı ölçülmüştür. Çözeltinin içinde H+ iyonu fazla sayıdaysa çözel...
Laktik Asit Nasıl Atılır
Laktik Asit Nasıl Atılır
Laktik asit nasıl atılır, laktik asit yoğun egzersizde vücutta oluşan bir enzimdir. Enzimin birikmesiyle birlikte vücutta yorgunluk ve kaslarda ağrı meydana gelir. Bilimsel olarak antrenman öncesinde vücutta karbonhidrat ve glikoz depolarında biriken...
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Asit yağmurlarına neden olan gazlar dediğimiz zaman oldukça zararlı gazların varlığını görebiliyoruz. Havayı kirleten kükürtdioksitin azotoksit, partikül madde ve hidrokarbon gibi kirleticileri havaya yaymaktadır. Bu kirleticilerin atmosferde çeşidi ...
Kuvvetli Asitler
Kuvvetli Asitler
Kuvvetli asitler, İnsanoğlu maddeleri asit ve baz olmak üzere 2 grup içinde değerlendirmektedir. Asit ve bazlar kendilerine göre bazı özellikler taşırlar. Asitler de kendi aralarında iki grupta değerlendirilir. Asitler, genel anlamda zayıf ve kuvvetl...
Asit Baz Tepkimeleri
Asit Baz Tepkimeleri
Asit Baz Tepkimeleri, Asitlerin kimyada önemli bir bileşik sınıfı olduklarını söyleyebilmek mümkündür. Hatta günlük olarak tükettiğimiz gıda maddelerinin pek çoğunda da asit olduğunu görebilmek mümkündür. Hatta yaşamımızı sürdürmek için belli miktard...
Laktik Asit
Laktik Asit
Laktik asit her insanın vücudunda oluşan doğal bir bileşik olarak karşımıza çıkar ve kas, kan ve vücudun değişik organlarında bulunabilmektedir. Bu asit laktat ile aynı anlamda kullanılabilmektedir. Laktat, laktik asidin sodyum ve potasyum tuzu olara...
Sitrik Asit
Sitrik Asit
Sitrik asit, modern endüstrinin pek çok alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Sürekli artan dünya nüfusunun birçok ihtiyacının karşılanabilmesi açısından oldukça önemli bir bileşik olan kristal yapılı ve renksiz bileşenin kimyasal formülü "C6H8O7" olar...
Hümik Asit
Hümik Asit
Hümik asit, pH değeri ikiden küçük asidik özelliği olan sularda çözünmez. PH değeri daha yüksek olan suda ya da alkalik özelliğe sahip çözeltilerde çözünür. Moleküler ağırlığı fazla olan hümik asit, uzun zincir moleküler yapıdadır. Koyu kahverengi ve...
İndikatör Nedir
İndikatör Nedir
İndikatör Nedir, dilimize fransızcadan geçen indikatör fizikte kullanılan bir terimdir. Fizik bilimindeki adı göstergedir. Gösterge bir maddenin bir ortamda test edilirken varlığını gösteren ayraca verilen addır. Çözeltilerin pH değerlerine bağlı ola...
Formik Asit
Formik Asit
Formik asit, karınca asidi ve metanoik asit olarak da bilinen ve HCOOH kimyasal formülle gösterilen tek karbonlu karboksilik bir asittir. Bu asit karbonil karbonuna bağlı olan alkil grubu içermemesi nedeniyle en basit karboksil asit özelliğindedir. Ç...
Asit ve Bazların Özellikleri
Asit ve Bazların Özellikleri
Asit ve bazların özellikleri dediğimiz zaman her iki grubu da ayrı değerlendirmek gerekir. İnsanların asit ve bazlar olarak ikiye ayırmış olduklarını görebiliyoruz. Asitler ve bazlar kendilerine has özelliklere sahiptir. Bunun için öncelikle maddeler...

 

Salisilik Asit
Asitler Bazlar ve Ph
Laktik Asit Nasıl Atılır
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Kuvvetli Asitler
Asit Baz Tepkimeleri
Laktik Asit
Sitrik Asit
Hümik Asit
İndikatör Nedir
Formik Asit
Asit ve Bazların Özellikleri
Karboksilli Asitler
Nitrik Asit
Collagen
Bakır Sülfat
Benzoil Peroksit
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar
Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri
Hidroklorik Asit
Asit Baz İndikatörleri
Amonyak
Borik Asit
Ürik Asit Nasıl Düşürülür
Zaç Yağı
Fosforik Asit
Amino Asit Zararları
Sülfürik Asit
Asetik Asit
Asit Örnekleri
Popüler İçerik
Karboksilli Asitler
Karboksilli Asitler
Karboksilli asitler günlük hayatımızda karşımıza çeşitli şekillerde çıkabilen bileşikler arasında yer almaktadır. Yapılarında karboksil grubu bir madd...
Nitrik Asit
Nitrik Asit
Nitrik asit, halk arasında kezzap olarak anılan kuvvetli bir anorganik asittir. Tuzları nitrat olarak anıldığından, nitrat asidi olarak ta tanımlanmak...
Collagen
Collagen
Collagen, kolajen cilt yaşlanmasını durduran geciktiren, kırışıklıkların oluşmasını engelleyen, saçları ve tırnakları daha güçlü daha esnek ve daha sa...
Bakır Sülfat
Bakır Sülfat
Bakır sülfat: Bakır sülfatın diğer adı küprik sülfat olarak bilinir. Kimyasal formülü cuso4 ifade edilen bir bileşiktir. Tuzun hidrasyon derecelerine ...
Benzoil Peroksit
Benzoil Peroksit
Benzoil peroksit, çok çeşitli topikal preparatlarda kullanılan akne ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde etkili bir antiseptik kremdir. yüzeyde bul...
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar
Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar hayatımızda kullandığımız hemen hemen tüm gerekli şeylerin içinde yer almaktadır. Olumlu yönleri olduğu ...
Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri
Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri
Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri dediğimiz zaman her ikisinin de ayrı arı incelenmesi gerektiğini görebilmekteyiz. Hem asitler hem de bazlar sulu çöz...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Salisilik Asit
Asitler Bazlar ve Ph
Laktik Asit Nasıl Atılır
Asit Yağmurlarına Neden Olan Gazlar
Kuvvetli Asitler
85 Lik Formik Asit Çözeltisinden 100 Ml 20 Lik Formik Asit Çözeltisi
Magnezyum Hidroksit Tds Ve Msd
Nergiz Hanım Ve Çocuğu
Merhaba bu asidi suyla karıştırarak kullanacağız
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
85 Lik Formik Asit Çözeltisinden 100 Ml 20 Lik Formik Asit Çözeltisi
Magnezyum Hidroksit Tds Ve Msd
Nergiz Hanım Ve Çocuğu
Merhaba bu asidi suyla karıştırarak kullanacağız
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024