Nükleotit Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
21 Haziran 2024

Nükleotit Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Nükleotit asitler, nükleik asitlerin yapı birimleridir. Bir fosfat, beş karbonlu bir şeker ve bir azotlu organik bazdan oluşan nükleotitler, çeşitli biyokimyasal süreçlerde bulunur. Nükleotitlerin baz bölümü olan nükleobazlar pirimidin ve pürinler olarak ayrılmaktadır. Timin, urasil ve sitozin pirimidin; guanin ve adenin ise pürindir. Nükleotitlerin pentoz bölümü riboz ya da deoksiribozdur. Şeker bölümü deoksiriboz olan nükleotitlerin başına "deoksi" olarak eklenir. Nükleozit bölümüne 1, 2 ya da 3 fosfat grubu eklenir ve bunlar nükleotit monofosfat, difosfat ve trifosfat olarak tanımlanır. Nükleik asitler dışında flavin mononükleotit, koenzim A, nikotinamid adenin dinükleotid fosfat ve adenozin trifosfat gibi koenzimler de nükleotittir. Bunlar hücre metabolizması ve sinyallerin iletiminde önemli roller üstlenmiştir.

Nükleik asitler, canlılarda temel olayları yöneten ve kalıtsal devamlılık sağlayan moleküllerdir. Canlı olan her mekanizmada nükleik asit bulunur. Bu, virüslerde bile mevcuttur. İlk defa akyuvar hücreleri ve sperm hücresi çekirdeklerinde bulunmuştur.

Nükleik Asitlerin Temel Yapı Taşları

Bu asitler DNA ve RNA olarak iki türdedir. DNA ve RNA, makromoleküllerden oluşmuş ve nükleotit denilen birimlerden meydana gelir. Bir nükleotidde baz, şeker ve fosfat molekülü bulunur. Nükleotitler en yaygın olarak nükleik asitlerin bünyesinde görülür.

Bazlar: Bunlar hidrojeni, karbon, azot ve oksijen atomlarından oluşur. Nükleotitlerin yapısında pirimidin ve pürin adlı bazlar vardır. Pürinler, adenin ve guanin adındaki çift halkalı bazlardır. Pirimidinler ise sitozin, urasil ve timin adlı tek halkalı bazlardır. DNA ve RNA yapısında timin ve urasil ayırt edici, sitozin, guanin ve adenin ortak bazlardır.

Şekerler: Nükleotitlerin yapısına beş karbonlu şekerler katılır. Riboz ve deoksiriboz olarak tanımlanan şekerler, birbirinden ribozun bir oksijen fazla olmasıyla ayrılır. DNA nükleotitleri deoksiriboz şekeri taşırken, RNA nükleotitleri riboz şekeri taşır.

Fosfat Grubu: Nükleotitlerin yapısındaki üçüncü molekül ise fosforik asittir. Bu kompleks moleküllerin yapısında olduğunda fosfat olarak adlandırılır.

Şeker, baz ve fosfatlar birleşerek nükleotidler oluşturduğunda su molekülleri meydana gelmektedir. Bu nükleotid sentezi bir dehidrasyon reaksiyonu olarak gerçekleşir. Nükleotidler yapısında bulunan baza göre adlandırılır. Eğer adenin bazı varsa adenin nükleotidi, guanin bazı olduğunda guanin nükleotidi olarak tanımlanır. DNA yapısına katılacak olan bir adenin nükleotidi fosfat grubundan, deoksiriboz şekeri ve adenin bazından meydana gelir. Serbest nükleotidler ise arasında fosfodiester bağı yani şeker fosfat bağıyla nükleik asit zinciri meydana getirir. Bunlar enzimlerin denetiminde ve enerji harcamayla gerçekleşir.

Ekstra Bilgiler

Nükleotitler sadece genetik bilginin saklanmasında değil, aynı zamanda hücresel enerji transferinde de rol oynarlar. Örneğin, adenozin trifosfat (ATP), hücresel enerji metabolizmasında kritik bir moleküldür. Ayrıca, nükleotitler koenzimlerin yapısında bulunarak enzimatik reaksiyonların düzenlenmesinde de önemli rol oynarlar. Flavin adenindinükleotit (FAD) ve nikotinamid adenindinükleotit (NAD) gibi moleküller, hücresel solunum ve enerji üretimi süreçlerinde hayati önem taşır.

Nükleotit Asitler Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ürik Asit Yüksekliği

Ürik Asit Yüksekliği

Laktik Asit Birikmesi

Laktik Asit Birikmesi

Popüler İçerikler

Ürik Asit Düşüklüğü

Ürik Asit Düşüklüğü

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Asitlerin Özellikleri Nelerdir?

Asitlerin Özellikleri Nelerdir?

Silisik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Silisik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Askorbik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Askorbik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kükürt Özellikleri Nelerdir?

Kükürt Özellikleri Nelerdir?

Sitrik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sitrik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Asit Baz Tepkimeleri

Asit Baz Tepkimeleri

Güncel

Pikrik Asit Özellikleri ve Kullanım Alanları

Pikrik Asit Özellikleri ve Kullanım Alanları

Organik Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Organik Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Folik Asit Kullanımı

Folik Asit Kullanımı

Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar

Günlük Hayatta Kullandığımız Asit ve Bazlar

Nitrik Asit Kullanım Alanları

Nitrik Asit Kullanım Alanları

Mandelik Asit Kullanımı ve Özellikleri

Mandelik Asit Kullanımı ve Özellikleri

Asit ve Bazların Özellikleri

Asit ve Bazların Özellikleri

Asitlerin Formülleri Nelerdir?

Asitlerin Formülleri Nelerdir?

Sülfürik Asit Formülü

Sülfürik Asit Formülü

Laktik Asit Nasıl Atılır?

Laktik Asit Nasıl Atılır?

Alfa Lipoik Asit İçeren İlaçlar

Alfa Lipoik Asit İçeren İlaçlar

Gümüş Nitrat Formülü ve Kullanım Alanları

Gümüş Nitrat Formülü ve Kullanım Alanları

Folik Asit Eksikliği

Folik Asit Eksikliği

Karbonik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Karbonik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Gebelik Öncesi Folik Asit Kullanımı

Gebelik Öncesi Folik Asit Kullanımı

Yaygın Olarak Kullanılan Asitler

Yaygın Olarak Kullanılan Asitler

Oksalik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Oksalik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Ürik Asit Nasıl Düşürülür?

Ürik Asit Nasıl Düşürülür?

Meyvelerdeki Asitler

Meyvelerdeki Asitler

Amino Asit Zararları

Amino Asit Zararları

Bazik Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Bazik Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Güldürücü Gaz Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Güldürücü Gaz Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kuvvetli Asitler Nelerdir?

Kuvvetli Asitler Nelerdir?

Hidrolik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Hidrolik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

İndikatör Nedir?

İndikatör Nedir?

Nükleotit Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Nükleotit Asitler Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Mide Asidine Ne İyi Gelir?

Mide Asidine Ne İyi Gelir?

Kireç Suyu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Kireç Suyu Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?