Organik Baz Türleri ve Özellikleri
21 Haziran 2024

Organik Baz Türleri ve Özellikleri

Organik bazlar, nükleotitlerin yapısında görev alan ve bulunan moleküllerdir. Nükleotitler ise bir fosfat, bir riboz şekeri veya bir deoksiriboz şekeri ve bir azotlu organik bazdan oluşurlar. Organik bazlar, karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve azot (N) atomlarından meydana gelirler ve organik moleküllerdir. Organik bazlar, tek halkalı (pirimidinler) ve çift halkalı (pürinler) olmak üzere iki gruba ayrılır.

Pirimidinler

  • Sitozin (Deoksiribonükleik Asit ve Ribonükleik Asit'te bulunur)
  • Urasil (Yalnızca RNA'da bulunur)
  • Timin (Yalnızca DNA'da bulunur)

Pürinler

  • Adenin
  • Guanin (DNA ve RNA'da bulunur)

Sitozin

Sitozin, guanin, adenin ve timin ile birlikte DNA ve RNA'da bulunan temel organik bazlardandır. Heterosiklik aromatik halka (bir tane) ve iki tane substituent (yan grup) içeren bir pirimidin türevidir. Watson-Crick baz eşleşmesine göre üç hidrojen bağı ile guanin ile bağlanabilir ve baz çifti oluşturur.

Timin

Timin, DNA'da bulunan ve nükleotitlerin yapısında yer alan bir organik bazdır. Adenin ile baz çifti oluşturabilir. Timin ve adenin arasında iki zayıf hidrojen bağı bulunur. Eğer timin, deoksiriboz ile bağ kurarsa timidin adı verilen nükleoziti oluşturur. Bir, iki veya üç fosforik asit grubuyla birleştiğinde ise sırasıyla timidin monofosfat (TMP), timidin difosfat (TDP) veya timidin trifosfat (TTP) oluşur.

Urasil

Urasil, yalnızca RNA'nın yapısında bulunan, suda çözünebilen bir organik bazdır. Sitozin ve timin ile birlikte üç pirimidinden biridir. DNA'da ise urasil yerine timin kullanılır. Urasil, adenin ile iki hidrojen bağı kurarak baz çifti oluşturabilir. Urasil, timine kıyasla sitozinde daha kolay bozunabilir ve urasilin timinden en önemli farkı, timinde bulunan metil grubunun urasilde bulunmamasıdır.

Adenin

Adenin, pürin bazlarından biridir ve hem DNA hem de RNA'da bulunan nükleotitlerin yapısında yer alır. Adenin, DNA'da timinle ve RNA'da urasil ile hidrojen bağları sayesinde bağ kurarak nükleik asitlerin yapısını sabitler. Hücre metabolizmasında enerji taşınmasının temel yöntemlerinden biri olan ATP (adenozin trifosfat), adeninin çeşitli şekillerde bağ kurmasıyla oluşur. Eğer adenin, riboza bağlanırsa adenozin; deoksiribozla bağlanırsa deoksiadenozin; adenozine üç fosfat grubu bağlanırsa adenozin trifosfat yani ATP oluşur.

Guanin

Guanin, RNA ve DNA nükleik asitlerinde bulunan önemli organik bazlardan biridir. Bir pürin türevidir ve Watson-Crick baz eşleşmelerinde üçlü hidrojen bağı ile sitozin ile bağlanabilir. Guanin nükleotitine guanozin adı verilir.

Organik Baz Yorumları

soru

Alperen

29 Nisan 2024 Pazartesi

Bazı kelimeleri yanlış yazmişsiniz

Cevap yaz
cevap

Dilberan

29 Nisan 2024 Pazartesi

Alperen bey makalemizde kullandığımız kelimeler genellikle yabancı, Latince kelimelerdir. Bu kelimelerin dilimizde tam olarak karşılığı olmamak ile birlikte birkaç harfte kullanımda farklılıklar oluşmaktadır. Bu ufak tefek harf hataları dışında oluşan hatalar düzeltilecektir.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Baz Örnekleri Nelerdir?

Baz Örnekleri Nelerdir?

Folik Asit Eksikliği

Folik Asit Eksikliği

Popüler İçerikler

Ürik Asit Yüksekliği

Ürik Asit Yüksekliği

Asit Baz İndikatörleri

Asit Baz İndikatörleri

Kalsiyum Oksit

Kalsiyum Oksit

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Mide Asiti Nedir?

Mide Asiti Nedir?

Asitler Bazlar ve Ph

Asitler Bazlar ve Ph

Asit Baz Tuz Özellikleri

Asit Baz Tuz Özellikleri

Mide Asidi Fazlalığı

Mide Asidi Fazlalığı

Oleik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Oleik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Asitlerin Formülleri Nelerdir?

Asitlerin Formülleri Nelerdir?

İndikatör Nedir?

İndikatör Nedir?

Benzoil Peroksit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Benzoil Peroksit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sirke Asidi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sirke Asidi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Asit Örnekleri

Asit Örnekleri

Sülfürik Asit Kullanım Alanları

Sülfürik Asit Kullanım Alanları