Asit Baz Tuz Özellikleri
15 Mayıs 2024

Asit Baz Tuz Özellikleri

Asit Baz Tuz Özellikleri, farklı olduğundan dolayı her biri ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda öncelikle bu maddelerin tanımlarının yapılması daha sonra kendi içlerinde özelliklerinin açıklanması daha doğru olacaktır. Bu maddeler birbirlerinden farklılıklar gösterdikleri gibi kendi aralarında da kimi zaman farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak bunların her biri doğada sıklıkla karşılaştığımız ve kullandığımız maddeler arasında yer almaktadır.

Asit Nedir?

Sulu çözeltilerine baktığımız zaman hidrojen H+ iyonu verebilen maddeler "asit" olarak adlandırılmaktadır. Kuvvetli asit ve zayıf asit olmak üzere iki ayrı türde bulunduğunu görebiliyoruz. Suda çözündüklerinde tamamen iyonlaşabilen asitlere "kuvvetli asitler" denmektedir ve bunların yakıcı ve elektrik iletkenliği özelliği fazla olan asitler olduklarını görebiliyoruz. Bunlara örnek olarak Tuz Ruhu olarak bilinen Hidroklorik asit ve kezzap olarak bilinen Nitrik asit gösterilebilir. Suda tamamen iyonlaşmayan özellikteki asitlere ise "zayıf asit" denmektedir. Bunlara örnek olarak da Sirke olarak bildiğimiz asetik asit ve gazoz olarak bilinen karbonik asit verilebilir.

Asitlerin Özellikleri Nelerdir?
 • Tatlarının ekşi olduğu görülür.
 • Suda H+ iyonunu oluşturdukları bilinir.
 • Yakıcı ve tahriş edici bir özellikleri bulunmaktadır.
 • Sulu çözeltilerinin elektrik akımını ilettiği görülür.
 • Turnusol kağıdının rengini kırmızıya döndürdükleri görülür.
 • Asitlerin metallerle reaksiyonu sonucuna baktığımız zaman hidrojen gazı ve tuz oluştuğu görülür.
 • Bazlarla tepkimeleri sonucuna bakıldığı zaman tuz ve su oluşturdukları görülür.
Baz Nedir?

Sulu çözeltilerine bakıldığı zaman OH- bulunan maddelere "baz" denmektedir. Kuvvetli ve zayıf olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Suda çözündüğünde tamamen iyonlaşabilen özelliktekiler "kuvvetli bazlar", suda tamamen iyonlaşmayan özelliktekiler ise "zayıf bazlar" olarak adlandırılmaktadır. Kuvvetli baza sud-kostik denilen sodyum hidroksit ve potas-kostik denilen potasyum hidroksit örnek verilebilir. Zayıf bazlara ise sönmüş kireç denilen kalsiyum hidroksit ve amonyak örnek verilebilir.

Bazların Özellikleri Nelerdir?
 • Suda OH- iyonu oluşturdukları görülmektedir.
 • Tatlarının acı olduğu görülür.
 • Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi söz konusudur.
 • Asitlerle tepkimeleri sonucuna bakıldığı zaman tuz ve su oluşturdukları görülmektedir.
 • Metallerle tepkime verdiklerini genellikle görmek mümkün değildir.
 • Turnusol kağıdının rengini maviye döndürdükleri görülür.
Tuz Nedir?

Bazlar ve asitlerin tepkimesi sonucunda meydana gelen bileşiklere "tuz" adı verilmektedir.

Tuzların Özellikleri Nelerdir?
 • Katı haldeyken elektrik akımını iletmedikleri görülmektedir.
 • Eriyik haldeyken elektrik akımını ilettikleri görülür.
 • Sulu çözeltilerinin elektrik akımını ilettikleri görülür.

Asit Baz Tuz Özellikleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Asit Baz Dengesi

Asit Baz Dengesi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kükürt Özellikleri Nelerdir?

Kükürt Özellikleri Nelerdir?

Hidrolik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Hidrolik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Asitler Bazlar ve Ph

Asitler Bazlar ve Ph

Mide Asidi Neden Mideye Zarar Vermez?

Mide Asidi Neden Mideye Zarar Vermez?

Borik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Borik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Güncel

Kireç Asit Mi Baz mı?

Kireç Asit Mi Baz mı?

Hümik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Hümik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Yaygın Olarak Kullanılan Asitler

Yaygın Olarak Kullanılan Asitler

Collagen Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Collagen Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Laktik Asit Nasıl Atılır?

Laktik Asit Nasıl Atılır?

Tartarik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Tartarik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Mide ilacı asit midir baz mı?

Mide ilacı asit midir baz mı?

Karbonik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Karbonik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Mitokondri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Mitokondri Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Asitlerin Zararları Nelerdir?

Asitlerin Zararları Nelerdir?

Amino Asit Zararları

Amino Asit Zararları

Mide Asidi Belirtileri

Mide Asidi Belirtileri

Malik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Malik Asit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?